top of page

 

Onze visie en pedagogisch project

 

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool.

Op onze school verwelkomen we iedereen gastvrij, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook.

 

Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in.

 

Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven.

Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool. Dat houdt ook in dat je kind deelneemt aan de lessen rooms-katholieke godsdienst. 

 

De volledige tekst van de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je op 

www.katholiekonderwijs.vlaanderen/engagementsverklaring .

 
 
thuisschool.jpg
talentenschool.jpg
vriendenschool.jpg
geluksschool.jpg
bottom of page