Ouderraad

In onze school is een goed gestructureerde ouderraad werkzaam.
Een vertegenwoordiging van die ouderraad zetelt in de schoolraad. De ouderraad wil samen met de schoolraad een band zijn tussen de ouders en de school.
Verslagen van de ouderraad kan U raadplegen op onze website. 

Voor reacties, voorstellen,… kan u terecht bij één van de leden. U bent steeds welkom!

Een lijst met de leden van het voltallige oudercomité kan u bekomen op het secretariaat van de school.

Schoolraad

De schoolraad is een adviesgevende vergadering om inspraak en medezeggenschap te bevorderen.

Deze raad bestaat uit:

  • 3 vertegenwoordigers van de leerkrachten : Hilde Van Broeck, Heidi Molla, Karine Van de Perre

  • 3 vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap

  • 3 vertegenwoordigers van de ouders

 

C.L.B.

Info over C.L.B. werking kan u raadplegen op de website van school, rubriek onderwijsregelgeving.


Centrum voor leerlingenbegeleiding

Ciamberlanidreef 80 A
9120 Beveren
03/316.20.20

www.vclbwaasdender.be

www.clbchat.be


M.S.T. Gezondheidscentrum "Eximius" Ciamberlanidreef 250
9120 Beveren
03/775.94.26


U kan rechtreeks een beroep doen op het CLB. Zij werken gratis en discreet.
Info over de CLB werking kan U raadplegen in de rubriek onderwijregelgeving.

 

Lestijden

De lessen gaan door :

  • van 8u30 tot 12u05

  • van 13u25 tot 15u25

  • woensdagnamiddag is er geen les

De schoolpoort wordt geopend om 8u en om 13.10.

Voor de goede gang van zake is het nodig dat alle kinderen steeds tijdig op school aanwezig zijn.

Ouders verwittigen de school voor 9 uur bij afwezigheid van hun kind.

 

 

Opvang

Er is kinderopvang voorzien :

  • ’s morgens van 7u00 tot 8u00

  • ’s avonds van 15u30 tot 18u00

  • ’s woensdagsnamiddags van 12u10 tot 18u00

Voor de kinderen van 4,5 en 6 is er studie van 16u00 tot 17u00.
Voor elk begonnen uur opvang betaalt u € 2,00.

Op vrije dagen is er geen opvang.


De naschoolse opvang is te bereiken op volgend nummer:
juf Nathalie : 0496 15 28 78 
Tot 17 uur kan u ook steeds terecht op nummer: 03/252.76.03

 

U kan ook terecht bij de buitenschoolse opvang KOZZE.

Voor informatie en inschrijvingen kan u telefoneren naar Dienst welzijnszaken: 03/250.49.57

 

 

Middagverblijf

 

De kinderen kunnen ’s middags in de school blijven eten.
Ze kunnen in de eetzaal de van thuis meegebrachte boterhammen opeten.

 

Als vergoeding voor het middagtoezicht vragen wij € 0,75 euro per kind, per dag.
Er is ook gelegenheid om warm te eten tijdens de middag.

Voor een warme maaltijd rekenen we € 4,20 per dag.

 

Drank van thuis wordt meegebracht in een hervulbare fles. Blikjes of brikjes zijn niet toegelaten.
We beperken ons op school tot het drinken van melk of water.

Ook als de kinderen drank van thuis meebrengen vragen wij dat dit gezonde dranken zijn.

Tijdens de speelkwartieren en het middagtoezicht is er ook mogelijkheid om melk of water te drinken.
Een drankkaart voor 20 drankbeurten kost € 10,00 euro en kan je bestellen via de schoolrekening of los aankopen.

 

Snoepen mag niet op de school.


Wees solidair !!!


Laten we allen dezelfde lijn volgen. Een stukje fruit of groenten of een stukje kaas is veel gezonder.

Een droge koek wordt enkel meegebracht op een zwemdag, en dit in een doosje zonder verpakking.
Verjaardagsgeschenkjes in de klas houden we graag sober. (Ook hier geen snoep!)

 

Huiswerk

De kinderen van het 1e tot het 4e lj zullen op maandag, dinsdag en donderdag een huistaak krijgen.
Dit kan een werkje zijn dat ze moeten maken of een les die ze moeten leren.

De leerlingen van 5 en 6 kunnen alle dagen huiswerk krijgen. 

Vind ons huiswerkbeleid onder de rubriek 'Visie'.

Agenda

Wil a.u.b. zo goed zijn om de schoolagenda van uw kind minstens elke week te ondertekenen (dagelijks mag ook).
De leerlingen krijgen ook regelmatig hun toetsen mee naar huis. Gelieve deze dan ook te ondertekenen a.u.b.

Indien een leerling een boek of schrift vergeet in de klas, kan dit niet afgehaald worden na de lesuren.

Rapport

De kinderen krijgen 4 keer per jaar een rapport.
We willen langs deze weg de ouders op de hoogte brengen van de vorderingen van hun kind.
We voorzien bij 3 rapporten ook telkens een individueel oudercontact.

Indien u de klastitularis van uw kind tussendoor ook nog graag wil spreken kan dat zeker.
Gelieve dit via een afspraak te plannen tijdens de turnles, voor of na de lessen. Tijdens de lesuren is dit moeilijk en storend voor de andere leerlingen.
Dank voor uw begrip!

De directie is steeds bereid eventuele problemen met u te bespreken en op te lossen.
U bent steeds welkom in het gemeenschappelijk directiebureel.

Lichamelijke opvoeding

Als turnkledij worden er witte turnpantoffels gedragen (liefst stevige witte sportschoenen met velcro, gezonder voor de voeten), een blauw broekje (€ 10,00) en een witte T-shirt met opschrift van de school (€ 10,00).
Broekje en T-shirt zijn op school te verkrijgen.
Lang haar wordt tijdens de turnles samengehouden met een rekkertje of een haarlint, ook bij de jongens. 

Het turngerief van naam voorzien a.u.b.

Uit veiligheidsoverwegingen mogen geen juwelen gedragen worden tijdens de sportlessen.
Om verlies of diefstal te vermijden is het dan ook aan te raden juwelen en uurwerken op de dag(en) van de sportles(sen) thuis te laten.

Zwemmen

Het 1ste leerjaar zwemt wekelijks op woensdag van februari tot eind juni. 
Het 3de leerjaar zwemt wekelijks op woensdag van september tot eind januari.
Het 2de leerjaar zwemt gedurende het ganse schooljaar om de veertien dagen op dinsdag.
Het 4de leerjaar krijgt een 8-tal zwembeurten doorheen het ganse schooljaar. De zwemlessen gaan door in het zwembad van Beveren.
Het 5de en 6de leerjaar gaan niet zwemmen maar krijgen een half uur extra sport.

Het juiste tijdstip wordt bij het begin van het schooljaar meegedeeld door de leerkracht.

In de zwemzak stopt u badpak, badmuts, 2 handdoeken.

(Gelieve alles te tekenen a.u.b.)

Infoavonden

Voor alle leerjaren is er een informatieavond voor de ouders voorzien tijdens de derde week van september. De leerkracht geeft u een overzicht van wat uw kind tijdens het schooljaar zal doen.
Er worden ook praktische afspraken gemaakt.

Daarom is uw aanwezigheid op deze avond van groot belang.

Hulp van ouders, grootouders,...

Leeshulp

Ouders of grootouders die elke week gedurende een uurtje een groepje leerlingen willen begeleiden tijdens het lezen in de klas zijn van harte welkom. Dit geldt voor het 2de en 3de leerjaar. Later ook in het 1ste leerjaar.

Schoolactiviteiten

We vinden het tof dat we elk jaar opnieuw kunnen rekenen op de hulp van heel wat mensen in onze school. We hopen dat ook dit jaar weer een aantal mensen tijd vrij kunnen maken om hier en daar in te springen tijdens knutsellessen, voor leerlingenvervoer, tijdens het schoolfeest,...

 

Samen schoolmaken is een inspirerend gebeuren !

Basisschool 'de krinkel'
Schoolstraat 32-34 2070 Zwijndrecht

Logo KSAS.png

©2019 by de krinkel. K.V.